Andra­hands­uthyrning

En bostadsrätt upplåts med syftet att bostadsrättsinnehavaren själv skall bo permanent i lägenheten. Dock kan situationer uppstå då man för en viss tid inte kan bo i lägenheten, till exempel vid arbete eller studier på annan ort.

Om du vill hyra ut din lägenhet lämnar du in en skriftlig ansökan till styrelsen där anledningen till uthyrningen framgår. Ansökningsblanketten hittar du längre ner på denna sida. När den är ifylld lämnar du den i föreningens brevlåda.

Anledningen ska vid behov kunna styrkas skriftligt. När uthyrningen är beviljad och kontraktet är skrivet lämnas en kopia på kontraktet till styrelsen. Vid de flesta fall ges lov att hyra ut ett år och i särskilda fall under en längre tid än så.

Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att även hans gäster och eventuella andrahandshyresgäster följer föreningens stadgar och ordningsföreskrifter.

Ladda ner blanketten här: Ansökan om andrahandsuthyrning.pdf

Du kan skicka in din ansökan om andrahandsuthyrning till fastighet@hoken25.se

featured-image