Mäklarinfo

Här hittar ni material om föreningen och fastigheten.

Stadgar

Ladda ner stadgar här: Stadgar_BrfHöken25.pdf

Ekonomi

Ekonomisk plan här: Ekonomisk_plan_Brf_Hoken25.pdf
Årsredovisning för 2011: Arsredovisning_2011_Brf_Hoken25.pdf
Årsredovisning för 2012: Arsredovisning_2012_BrfHoken25.pdf
Årsredovisning för 2013: Årsredovisning-2013.pdf
Årsredovisning för 2014: Årsredovisning-2014.pdf

Fastighetsinformation

Visa fastighetsinformation här: Fastigetsinformation_150629.pdf

Köpehandlingar skickas till

Fastighets AB Stockholmia
Blekingegatan 46
116 62 Stockholm

featured-image